Κλινική Ψυχολογία

 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Κατάθλιψη – Διαταραχές Διάθεσης
 • Διαταραχές Ύπνου
 • Διαταραχές Προσωπικότητας
 • Διαχείριση Πένθους
 • Διαπροσωπικές Δυσκολίες

Νευροψυχολογία

 • Γνωστική Αποκατάσταση (Κακώσεις, Νοητικές Δυσκολίες κ.α.)
 • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση (Γνωσιακές / Εκτελεστικές Λειτουργίες)
 • Μνήμη – Προσοχή
 • Εκπτώσεις στην Λειτουργικότητα
 • Γενική Νοημοσύνη (IQ)

Παιδοψυχολογία – Συμβουλευτική Γονέων

 • Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Άγχος Επίδοσης Εξετάσεων
 • Επιθετική Συμπεριφορά
 • Κρούσματα Bullying

Ειδικές Παροχές Ψυχικής Υγείας και Ευεξίας

 • Τεστ Προσωπικότητας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Αθλητική Ψυχολογία
 • Mindfulness – Based Cognitive Behavioral Therapy
 • Life Coaching