ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η παιδοψυχολογία ασχολείται με προβλήματα παιδιών και εφήβων (0-18 ετών), που σχετίζονται με τη νοητική, την κοινωνική και την ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη.
Επικεντρώνεται σε: προβλήματα συμπεριφοράς, άγχος επίδοσης και εξετάσεων, κρούσματα bullying, ψυχοσωματικές ενοχλήσεις, πένθος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων, δυσκολίες/δυσλειτουργίες μάθησης και προσοχής, επεισόδια θλίψης, κλάματος ή κατάθλιψης, έντονο γενικευμένο άγχος και στρες, κ.α.

Έμφαση δίνεται στο γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη σχολική ζωή, στο ρόλο του παιχνιδιού, στις αποκλίνουσες συμπεριφορές, στην ανάπτυξη της ηθικότητας και του λόγου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Στόχος μας είναι η υποστήριξη των γονέων μέσα από μία γόνιμη αλληλεπίδραση, έτσι ώστε να επιλυθούν προβλήματα και δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους. Βασικό μας μέλημα είναι η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας και η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των προβλημάτων, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από τη γνώση και συγκεκριμένες μαθημένες δεξιότητες.

Η συμβουλευτική γονέων από έναν ειδικό ψυχικής υγείας έχει ως στόχο την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση των γονέων πάνω σε θέματα που αφορούν την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα στους γονείς να εκφράσουν τα ερωτήματά τους, τα οποία απαντώνται στοχευμένα για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.