ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η αθλητική ψυχολογία μελετάει και υποστηρίζει τους αθλητές, την συμπεριφορά τους και εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις αυτές. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, όπως και οι φυσιολογικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του αθλητή. Οι δεξιότητες αυτές είναι η διαχείριση του άγχους, της διέγερσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η καλλιέργεια του αυτοέλεγχου κτλ

Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι η αθλητική ψυχολογία απευθύνεται μόνο σε υψηλού επιπέδου αθλητές. Η ανάπτυξη των ψυχολογικών δεξιοτήτων πρέπει να γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη των φυσιολογικών δεξιοτήτων του νέου αθλητή. Ο αθλητής όσο μικρότερος είναι τόσο καλύτερα εξασκεί και αφομοιώνει τις ψυχολογικές τεχνικές, ώστε να έχει καλύτερη απόδοση.

Για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ψυχολογικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιούνται ψυχολογικές τεχνικές, τις οποίες πρέπει να εξασκούν συστηματικά οι αθλητές, όπως ακριβώς και με την προπόνηση του αγωνίσματός τους. Οι τεχνικές αυτές είναι η νοερή απεικόνιση, οι τεχνικές χαλάρωσης, ο αυτοδιάλογος, ο καθορισμός στόχων, ανάπτυξη της συνοχή της ομάδας και η ανάπτυξη προσοχής και αυτοσυγκέντρωσης.

Το έργο του αθλητικού ψυχολόγου δεν περιορίζεται μόνο στην υποστήριξη του αθλητή. Η αθλητική ψυχολογία έχει εφαρμογές γενικότερα στο περιβάλλον των αθλητών, όπως για παράδειγμα στους προπονητές και στους γονείς. Ο προπονητής που γνωρίζει τις αρχές τις αθλητικής ψυχολογίας, χειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις εντός και εκτός προπόνησης. Επίσης οι γονείς μπορούν να αποτελέσουν σημαντική ενίσχυση υποστηρίζοντας σωστά την προσπάθειά του αθλητή.

LIFE COACHING & MOTIVATION

Το Life coaching στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Είναι μια πρακτική η οποία βοηθάει να θέσουμε και να επιτύχουμε τους στόχους μας σε όλα τα επίπεδα.  Το Life coaching προέρχεται απο το χώρο του μάνατζμεντ (management) και oi περισσότερες εφαρμογές που ακολουθούν  προέρχονται απο το χώρο της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της συμβουλευτικής. Το life coaching βοηθάει το άτομο να θέσει τους στόχους του και να τους υλοποιήσει αξιοποιώντας τις δυνατότητές του.

Απευθύνεται σε όσους:
  • προσπαθούν να επιτύχουν μια πιο γεμάτη και ολοκληρωμένη ζωή
  • νοιώθουν μπερδεμένοι ή στάσιμοι στη ζωή τους
  • θέλουν να ζήσουν πιο δυναμικά τη ζωή τους
  • θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή
  • αναζητούν μια πιο ευτυχισμένη ζωή
  • θέλουν να κάνουν αλλαγές αλλά δεν έχουν το κουράγιο να ξεκινήσουν
  • θέλουν να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
  • θέλουν να υιοθετήσουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής
MEDITATION & MINDFULNESS – BASED COGNITIVE THERAPY

Η Γνωσιακή Θεραπεία Ενσυνειδητότητας (Mindfullness-Based Cognitive Therapy) είναι μία ανερχόμενη θεραπευτική́ προσέγγιση, η οποία έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη της υποτροπής της κατάθλιψης αλλά και για μια πιο συνειδητή και επικεντρωμένη στο ‘ΕΔΩ και ΤΩΡΑ’ καθημερινότητα. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί την παραδοσιακή Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία και προσθέτει παρεμβάσεις που στηρίζονται στις ανατολικές φιλοσοφίες και πρακτικές (π.χ. διαλογισμό) και ενσωματώθηκαν στο χώρο της ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας από Αμερικανούς και Βρετανούς ερευνητές. Έρευνες σε διεθνές επίπεδο αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Θεραπείας Ενσυνειδητότητας σε άτομα που έχουν κατάθλιψη, με μειωμένο ποσοστό υποτροπής, αλλά και σε ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει να απαγκιστρωθούν απο το παρελθόν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ως Διαδικτυακή Συμβουλευτική (Online Counselling) ορίζεται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία εμπλέκονται δύο μέρη, ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος, σε μία προφορική ή γραπτή συνδιαλλαγή μέσω μίας διαδικτυακής σύνδεσης, με την υποστήριξη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε μέσω βιντεοσκόπησης, είτε μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.