ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Νευροψυχολογία αναλύει τη νόηση και τη συμπεριφορά του ατόμου σε σχέση με τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, συνδυάζοντας γνώσεις από την κλασσική ψυχολογία και τη νευρολογία. Στόχος της είναι η λεπτομερής εξέταση των νοητικών ελλειμμάτων, η ανίχνευση των εγκεφαλικών δυσλειτουργιών και η εκτίμηση των επιπτώσεων που προκαλούν στη συμπεριφορά και στις δραστηριότητες του ατόμου, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα, σταθμισμένα τεστ και ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία.

Η κλινική νευροψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί μια μη επεμβατική διαδικασία για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εγκεφαλικών δυσλειτουργιών, ρίχνει φως στη σχέση εγκεφάλου – συμπεριφοράς και συνθέτει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ατόμου που αντιμετωπίζει δυσκολία σε κάποιο τομέα της γνωστικής λειτουργικότητάς του (π.χ. μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση κ.τ.λ) Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την κλινική συνέντευξη, τη διεξοδική μελέτη του ιατρικού και ψυχολογικού ιστορικού και την εξέταση με νευροψυχολογικές δοκιμασίες-τεστ (ερωτηματολόγια ή δραστηριότητες κατευθυνόμενες από τον εξεταστή).

Η νευροψυχολογική αξιολόγηση δομείται ανάλογα με την ερώτηση προς διερεύνηση, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η εξέταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου. Για αυτόν τον λόγο κάθε νευροψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από άτομο σε άτομο. Ο νευροψυχολόγος επιλέγει τα ψυχομετρικά εργαλεία και τεστ που θα χρησιμοποιηθούν στην κάθε θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, επίσης το χρονικό διάστημα κάθε συνεδρίας δομείται πάντα σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο καθώς διαφέρει ανάλογα τα τεστ που χρησιμοποιούνται.

Λειτουργίες που εξετάζονται:

Προσοχή, συγκέντρωση, λόγος, μνήμη, μάθηση, προσανατολισμός, κριτική ικανότητα, εκτελεστική λειτουργία, έκπτωση της λειτουργικότητας, αλλαγή της προσωπικότητας του εξεταζόμενου, γενική νοημοσύνη (IQ), λειτουργίες του λόγου, αντιληπτικές και οπτικοχωρικές δεξιότητες, ικανότητα συλλογισμού, επιτελικές λειτουργίες (επίλυση προβλημάτων, κριτική ικανότητα, ικανότητα προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα), κινητικές και αισθητηριακές δεξιότητες, ψυχολογικό προφίλ, διάθεση και προσωπικότητα, ποιότητα ζωής του ατόμου και καθημερινή λειτουργικότητα.